Tschechoslowakei <

 

Vychylovka

Museumsbahn HLUŽ (siehe auch: Waldbahn KOLŽ Oščadnica - Zákamenné)

Fabriks-Nr. geliefert an bzw. Name Bauart Nummer in Vychy-
lovka
seit
 
Dampflokomotiven
Bp   4279/16 VEV 1, Liptovsky Hradok Dtn2 U45.902 1972 > Pribylina aufg.
Bp   4280/16 VEV 2, Liptovsky Hradok Dtn2 U45.903 1972 > Pribylina aufg.;
Čierny Balog
Bp   4281/16 Oščadnica - Zákamenné 1 Dtn2 1 > U45.9 1972 in Betrieb
Hen 20615/26 Ferrovia, Prag HORNO I;
´26> Oščadnica - Zákamenné 4
Dtn2 4 1972  
CKD  1441/28  Waldbahn Žarnovica; ´50> Oščadnica - Zákamenné GONTKULÁK; ´72> Žilina Dtn2 15233 1990 ´11> Tanečník OLŽ
Maf 15791/40 O.K.H. Berlin;
´65> Oščadnica - Zákamenné
Dtn2 * 154 1972  
Bp   2211/08 HolzhandelsAG Szolyva RICA;
´38> Gipswerke Spišska N.Ves;
´65> Oščadnica - Zákamenné
Dtn2   1972  
Bp   2282/09 ČHLD I > 3 > U34.902> 2 Ctn2 U34.901 1977 in Betrieb
CKD  2612/48 Topoľčany > Kriváň
´62>
Vigľaš U 17548
    1977
 
´85> Nitra
´98> Vychylovka aufg.
* ex 600mm
KOLŽ = Kysucko oravská lesna železnica
VEV  = Vagvölgyi erdei vasút
HLUŽ = Historická lesná úvraťová železnica

54941 P031007; 040113; 040114, 061031