Tschechoslowakei <

 

Vígľašská Lesná Železnica

Waldbahn Vigľaš

Fabriks-Nr. geliefert an
bzw. Herkunft
Nummer in Vigľaš von - bis weiterer Verbleib
WrN  4608/05 R&K für Waldbahn Rahó   1920 - 1924 ´24> Žarnovica
O&K  8450/20 Güterdirektion Vigľaš     > Závadka nad Hronom
Bp   3417/14 M&B für Dom. Dion Erzherzog Friedrich, Végles (3417)    
Maff 3976/17 R&K für F.Szasz, Koburg, Závadka nad Hronom, ´47>      > Ladzany
Bp   2165/08 Forst-Dion Besztercebanya
´36> Waldbahn Hronec 2
´50>
U 34.901    
O&K 11593/28 Starobystricaer Forstind. AG;
Lazdany HELLA, >
Ladzany, >
(11593)    
O&K  8198/17 Baron Ladislaus Revay, Kisselmecz (Sućany) LOUISA; ´50> Zákamenné, ´52> (8198)    
O&K  6584/13 Vaterländische Forstindustrie, Tressin;
´31> Kriváň - Hriňová;
(6584) 1952 - 1961 ´61> Žarnovica
ČKD  2607/48 ´60 ex Kriváň U 17543   ´72> Vigľaš aufg.
ČKD  2612/48 ´60 ex Kriváň U 17548   ´77> Vychylovka
´85> Nitra
´98> Vychylovka aufg.
Lesná železnica Vígľaš – Kyslinky (pôvodne Lesná priemyselná dráha Vígľaš – Hrochotské lesy ) bola už od počiatku svojho vzniku projektovaná ako lesná dráha s parnou trakciou. Výstavbu lesnej dráhy mala na starosti firma Roessemann & Kühnemann, Artur Koppel, Eisenbahnen, ktorá zabezpečila i dodávku parnej lokomotívy. Jej nákup bol povolený ministerským výnosom 37796/1906, pričom sa počítalo s nákupom v zahraničnej továrni. Prvou lokomotívou na lesnej železničke bola lokomotíva SIGL z firmy Georg Sigl - Wiener Neustädter Lokomotivfabrik (Fabrika na výrobu lokomotív Viedenské Nové Mesto) s výrobným číslom 4608, z roku 1905, ktorú v tom istom roku dodávateľ stavby zakúpil v počte niekoľkých kusov. Lokomotíva 4608/1905 bola dodaná pravdepodobne po dokončení prvého úseku z Vígľaša do Očovej (7,5 km), aby bola preskúšaná trať a následne spustená prevádzka medzi pílou a drevoskladom. Jednalo sa o trojnápravovú lokomotívu s vnútorným rámom a pretlakom pary 12 atmosfér. Hmotnosť bola 9,1 tony a výkon 45-50 koní. Mašinka slúžila na lesnej železnici Vígľaš - Kyslinky do roku 1924, keď bola prevedená na novovznikajúcu lesnú železnicu do Žarnovice, aby vypomáhala pri výstavbe a následnej prevádzke. Lokomotíva slúžila v Žarnovici do roku 1928. Následne bola prevedená na lesnú železnicu Kobylja Poljana - RŠLM Rachovo. Ďalší výskyt lokomotívy je zaznamenaný v povojnových rokoch pri rôznych cestných a železničných stavbách. Neskôr bola ako prebytočná vyradená a zlikvidovaná.

54905 P030502; 040113, 060222, 061031, 070118, 170312