Schweden <

 

 

Schmalspurbahnen in Schwedens Norra Götaland
Norra Östergötlands Järnvägar (NÖJ)
entstanden aus:
1) Pålsboda - Finspång (PFJ, *1874; ab 5. 1. 1901: Örebro - Pålsboda - Finspång, ÖPFJ; ab 1911: Örebro - Finspång - Norrköpings Järnväg, ÖFNJ; 1916> NÖJ)
2) Finspång - Norsholm (*1885, 1911> ÖFNJ, 1916> NÖJ)

1950 > SJ

891mm
Dampflokomotiven
Fabriks-Nr. Bauart Herkunft Name Nummer weiterer Verbleib  
NyHo   31/73 C1t PFJ FINSPÅNG 1   a 1930
NyHo   30/73 C1t PFJ BOO 2   a 1923
NyHo   32/73 C1t PFJ SONSTORP 3 ´18> Maltesholms Cement AB a 1930
NyHo   56/75 C1t PFJ HADDEBO 4 ´19> Spitzbergen a 1939
NyHo  197/85 1Bt FNJ 2) GLAN 5   a 1927
NyHo  198/85 1Bt FNJ 2) ROXEN 6 ´19> Spitzbergen a 1939
NyHo  485/97 1Ct   NERIKE 7 ´50> SJ S25p 3169 a 1952
NyHo  486/98 1Ct   ÖSTERGÖTLAND 8 ´50> SJ S25p 3170 a 1952
NyHo  587/00 1Ct     9 ´50> SJ S25p 3171 a 1952
NyHo  751/04 1Ct     10 ´50> SJ S25p 3172 a 1955
NyHo  752/04 1Ct     11 ´50> SJ S25p 3173 a 1955
NyHo  874/08 1C1t     12 ´50> SJ S27p 3174 a 1955
NyHo  875/08 1C1t     13 ´50> SJ S27p 3175 a 1955
NyHo 1075/15 1C1t     14 ´50> SJ S20p 3168 a 1960
NyHo 1109/17 1Dt     15 ´50> SJ N6p 3162;
´60> Hå - Hallvik 6
a 1970
NyHo 1110/17 1Dt     16 ´50> SJ N6p 3163;
´60> Hå - Hallvik 5; > ULJ
 
Mota  667/20 1D1t     17 ´50> SJ N4p 3159 a 1964
Mota  668/20 1D1t     18 ´50> SJ N4p 3160; ´63> Linköping  
Falun  52/06 D ´36 ex SRJ 16   19 ´50> SJ G2p 3151 a 1955
NyHo  757/04 D KMJ 18; ´20> NKlJ 18; ´37>   20 ´50> SJ G3p 3152 a 1952
NyHo  714/03 D KMJ 16; ´20> NKlJ 16; ´37>   21 ´47> VGJ 35; ´50> SJ G3p 3121 a 1951
Mota  953/46 1D1t     22 ´50> SJ N4p 3161 a 1964
NyHo  913/09 D ´37 ex NKlJ 13   23 ´37> VB 13; ´40> SJ G3p 3153 a 1951
NyHo  671/02 2B ´37 ex NKlJ 11   24 ´47> VGJ 34; ´50> SJ C3p 3116 a 1952
NyHo  692/03 2B KMJ 15; ´20> NKlJ 15; ´37>   25 ´43> VGJ 32; ´50> SJ C3p 3115 a 1951
Dampftriebwagen
Fabriks-Nr. Bauart Herkunft   Nummer weiterer Verbleib  
NyHo  142/81 1AT         a 1906
2) Finspång - Norsholm Järnväg (bis 1911 separat)

KMJ = Karlstad - Munkfors
NKlJ = Nordmark - Klarälven
SRJ   = Stockholm - Roslagens Järnväg
VB    = Vikbolands Banan
VGJ  = Västergötland - Göteborg


74613 P090325