Schweden <

 

 

Schmalspurbahnen im Südwesten Schwedens
Västergötland - Göteborgs Järnvägar (VGJ)
Göteborg - Skara und Seitenlinie Tumleberg - Håkantorp (*1900)
Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg (1904 übernommen)
Mariestad - Kinnekulle Järnväg (1909 übernommen)
Mariestad - Torved - Gårdsjö (*1910)
Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg (Betriebsführung 1916 übernommen)
Skara - Timmersdala Järnväg (1916 übernommen, keine eigenen Loks)

Torved - Gullspång (*1917)

Trollhättan - Nossebro Järnväg (1925 übernommen, keine eigenen Loks)

Mariestad - Moholms Järnväg (1925 übernommen)
1948 > SJ

891mm
Dampflokomotiven
Fabriks-Nr. Bauart Herkunft Nummer weiterer Verbleib  
Mota  190/98 1Ct   1 ´48> SJ S5p 3091 a 1955
Mota  191/98 1Ct   2 ´48> SJ S5p 3092 a 1956
Mota  192/98 1Ct   3 ´48> SJ S5p 3093 a 1963
Mota  193/98 1Ct   4 ´48> SJ S5p 3094; ´62> Hjo aufgestellt; ´94> Skara  
NyHo  541/99 2B   5 ´48> SJ C2p 3111 a 1953
NyHo  542/99 2B   6 ´48> SJ C2p 3112 a 1953
NyHo  543/99 2B   7 ´48> SJ C2p 3113 a 1955
NyHo  544/99 2B   8 ´48> SJ C2p 3114 a 1954
NyHo  600/01 1C   9 ´48> SJ L17p 3128 a 1958
NyHo  601/01 1C   10 ´48> SJ L17p 3129 a 1955
NyHo  316/90 1B1t DjB 2; ´91> SRJ 8; ´00> 11 a 1940
Lidk    1/87 Ct ´04 ex SKWJ 1 12   a 1916
Lidk    2/88 Ct ´04 ex SKWJ 2 13   a 1929
NyHo  444/96 1Ct ´16 ex MÖJ 1 12" ´48> SJ S21p 3095 a 1951
NyHo 1877/30 1C1t   13" ´48> SJ S14p 3080 a 1958
NyHo  755/04 1C1t   14 ´48> SJ S15p 3081 a 1955
NyHo  754/04 1C   15 ´48> SJ L17p 3130 a 1955
NyHo  872/08 1C   16 ´48> SJ L16p 3124 a 1955
NyHo  873/08 1C   17 ´48> SJ L16p 3125 a 1955
NyHo  948/10 1C   18 ´48> SJ L16p 3126 a 1955
NyHo  949/10 1C   19 ´48> SJ L16p 3127 a 1958
Mota  574/16 1D   20 ´48> SJ Gp 3117 a 1965
Mota  575/16 1D   21" ´48> SJ Gp 3118 a 1965
Kris   52/89 1Bt ´09 ex MKJ 4 MARIESTAD 21   a 1916
Mota  196/98 1Bt ´09 ex MKJ 6 22 ´41> BLJ 9;
´68>
Jädraås - Tallås Museumsbahn JTJ 9 TALLÅS
 
NyHo  726/03 1Ct ´09 ex MKJ 8 23   a 1942
NyHo  982/11 2C   24 ´48> SJ B2p 3105; ´65> StLyJ; Anten - Gräfsnas Museumsbahn  
NyHo  983/11 2C   25 ´48> SJ B2p 3106 a 1955
NyHo 1057/15 2C   26 ´48> SJ B2p 3107 a 1954
He  19245/22 2C   27 ´48> SJ B3p 3108 a 1954
He  19246/22 2C   28 ´48> SJ B3p 3109 a 1966
Mota  836/37 1D   29 ´48> SJ Gp 3119; ´66> Skara  
Mota  837/37 1D   30 ´48> SJ Gp 3120 a 1965
He  25935/41 2C   31 ´48> SJ B4p 3110; 66> StLyJ; Anten - Gräfsnas Museumsbahn  
NyHo  692/03 2B KMJ 15; ´20> NKlJ 15;
´37> NÖJ 25; ´43>
32 ´48> SJ C3p 3115 a 1951
He  17606/20 1C1 ´43 gemietet SRJ 27 33 ´48> zu SRJ zurück a 1962
NyHo  671/02 2B NKlJ 11; ´37> NÖJ 24; ´47> 34 ´48> SJ C3p 3116 a 1951
NyHo  714/03 D KMJ 16; ´20> NKlJ 16;
´37> NÖJ 21; ´47>
35 ´48> SJ G3p 3121 a 1951
NyHo  725/03 1Ct ´35 ex MMJ 7 41   a 1942
NyHo 1686/23 1C1t ´35 ex MMJ 1" 42 ´48> SJ S16p 3082 a 1956
NyHo  741/04 1C1t LSSJ 2 SKARABORG; ´16> 42; ´35> 43 ´48> SJ S8p 3098 a 1956
NyHo  787/05 1C1t LSSJ 3 SKARA > 1; ´16> 41; ´35> 44 ´48> SJ S8p 3099 a 1955
NyHo  925/09 1C1t LSSJ 5; ´16> 45 45 ** ´48> SJ S8p 3100 a 1958
NyHo 1010/13 1C1t LSSJ 9; ´16> 49; ´35> 46 ´48> SJ S17p 3083 a 1955
Mota  302/03 1Ct SAJ 2 AXVALL; ´09> LSSJ 7; ´16> 47 47 ** ´48> SJ S5p 3096 a 1955
Mota  301/02 1Ct SAJ 1 SKÖVDE; ´35> LSSJ 48 48 ** ´48> SJ S5p 3097 a 1955
NyHo  834/07 1C1t SAJ 3 BILLINGEN; ´35> LSSJ 49 49 ** ´48> SJ S18p 3084 a 1955
NyHo  950/10 1C1t SAJ 4 VARNHEM; ´35> LSSJ 50 ** ´48> SJ S18p 3085 a 1955
** die Lokomotiven 45, 47 - 50 waren bis zur Übernahme durch die SJ nicht mit "VGJ" angeschrieben

Kris   = Kristinehamns Mekaniska Verkstad
Lidk  = Lidköpings Mekaniska Verkstad

BLJ   = Byvalla - Långshyttan Järnväg
DjB   = Djursholmbanen
KMJ = Karlsstad - Munkfors Järnväg
LSSJ = Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg
MKJ = Mariestad - Kinnekulle Järnväg
MMJ = Mariestad - Moholms Järnväg
MÖJ  = Mellersta Östergötlands Järnväg
NKlJ = Nordmark - Klarälvens Järnväg
NÖJ  = Norra Östergötlands Järnväg
SAJ  = Skövde - Axvall (15. 5. 1935> LSSJ)
SKWJ = Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg
SRJ   = Stockholm - Rimbö Järnväg; 
Stockholm - Roslagens Järnvägar

74641 P090225, 120610