Schweden <

 

 

Schmalspurbahnen in Schwedens Värmland
Karlstad - Munkfors Järnväg (KMJ)
* 1. 10. 1903 Munkfors - Deje
* 1.  3. 1904 Deje - Karlstad
1. 10. 1920 > Nordmark - Klarälvens Jernvägsaktiebolag (NKlJ)


891mm
Dampflokomotiven
Fabriks-Nr. Bauart Herkunft Name Nummer weiterer Verbleib  
NyHo  692/02 2B     15 ´20> NKlJ 15; ´37> NÖJ 25;
´43> VGJ 32; ´48> SJ C3p 3115
a 1951
NyHo  714/03 D     16 ´20> NKlJ 16; ´37> NÖJ 21;
´57> VGJ 35; ´48> SJ G3p 3121
a 1951
NyHo  756/04 2B     17 ´20> NKlJ 17 a 1933
NyHo  757/04 D     18 ´20> NKlJ 18; ´37> NÖJ 20;
´50> SJ G3p 3152
a 1952
NKlJ  = Nordmark - Klarälvens Järnvägar
NÖJ   = Norra Östergötlands Järnvägar
VGJ    = Västergotland - Göteborgs Järnvägar

74636 P090308