Tschechoslowakei <

 

Militärfeldbahn Pardubice

Železnični pluk Pardubice

600 mm
Fabriks-Nr. geliefert an
bzw. Herkunft
Inventar-Nummer Nummer ab 1932 Nummer
ab 1938
weiterer Verbleib
KrMü 1997/88 AK für Italien; kukHB 114 > 2 - - ´29> Vereinigte Wildstein-Neudorfer, Eger  
KrMü 5673/07 AK für Italien;
kukHB RII 706
115 22.001 U 22.601    
Jung 1432/07 Marti, Winterthur;
kukHB RIIa 639
116 22.101 U 22.602    
KrMü 5305/05 A. Koppel für Italien;
kukHB RIIa 640
113 > 1 22.201 U 22.603    
  Callegari VESUVIO;
kukHB RIIa 658
103 - - verkauft vor ´32  
Smo   601/12 kukHB RIIb 826 112 23.201 U 22.604    
O&K  5931/13 Impresa Tausandi;
kukHB RIIa 663
104 23.001 U 23.601    
Zob   609/12 E. Gärtner,Hallein;
kukHB RIIc 852
3 23.101 U 23.602    
Maff 3883/13 R. Aebi, Zürich SALVATORE;
kukHB RIIc 701
4 24.001 U 24.601    
KrLi 7490/18 kukHB RIIIc 121 109 33.001 U 33.601    
KrLi 7491/18 kukHB RIIIc 122 2 > 114 33.002 U 33.602    
WrN  5609/18 kukHB RIIIc 230 110 33.101 U 33.603    
WrN  5608/18 kukHB RIIIc 229 111 33.102 U 33.604    
Bp   4709/17 kukHB RIIIc 336 100 34.001 U 34.601    
Bp   4716/18 kukHB RIIIc 343 101 34.002 U 34.602    
BMMF  779/17 kukHB RIIIc 283 102 34.101 U 34.603    
BMMF  760/17 kukHB RIIIc 264 105 34.102 U 34.604 ´45> PKP Ty1-161
> Mysziniec 15
 
ČKD   947/23 Železnični pluk Pardubice 106 34.103 U 34.605 ´32> Užhorod LU 60  
ČKD   948/23 Železnični pluk Pardubice 107 34.104 U 34.606 ´32> Užhorod LU 62  
ČKD   949/23 Železnični pluk Pardubice 108 34.105 U 34.607 ´32> Užhorod LU 63  
BMMF  782/17 kukHB RIIIc 286 1 > 113 34.106 U 34.608    
ČKD   1041/28 30.9.1928 117 34.107 U 34.609 ´32> Rahov LR 60  
ČKD   1042/28 22.8.1929> Západočeské kaolinové závody v Horní Bříza 118     ´28> Onokovce
´32> Užhorod LU 61
 
ČKD   1043/28 diente als Lieferung von Teilen für andere Lokomotiven des gleichen Typs 119     ´32> Rahov LR 61  
750/760 mm
Fabriks-Nr. geliefert an
bzw. Herkunft
Inventar-Nummer Nummer ab 1932 Nummer ab 08.04.1938 weiterer Verbleib
O&K  5331/11 Ing. Nob. Marco 
Visconti, Castiglioni;

kukHB Ruttka (Vrutky)
11 25.001 U 25.902    
O&K  6921/13 Pantaleo de Rosa 
kukHB Ruttka (Vrutky)
12 25.002 U 25.903    
O&K  8494/18 kukHB IIIo 3704 13 33.001 U 33.902 > HF 8494 > 5 754 Tischlerhäusl abgestellt, a 20.05.1949, 07.08.1953> Fa. Waltner, Graz  
O&K  8496/18 kukHB IIIo 3706 14 33.002 U 33.903 xx.12.1938> LŽ Čemerné  
He   7931/07 SDŽ 392;
kukHB IVd 4201
15     11.05.1931> ČSD U 47.004  
SLM  2207/11 Rudnik Bor 3;
kukHB IVk 4451
16     28.07.1931> ČSD U 48.001; ´39> DRB 99 1301  
O&K  6030/13 Vaterländische Forstindustrie Tressin (Trenčin) NYUSZI, ´31> Žďár (Vysočina), > F. J. Werner Štěrboholy, xx.11.1936>   33.003 U 33.904    
Ada    45/27     44.001 U 44.903 22.12.1938> LŽ Kokošovce  
O&K  1246/03 G. Straetz & Sohn     U 34.904 ´38> Michalovce  
Bp   2283/10 Magyar Bükkfaipari Rt.     U 34.905 ´38> Michalovce  
Rahov:    siehe Seite 54856 (Ustěriky - Bohdan - Luhy)
Onokovce: siehe Seite 54866
Užhorod:  siehe Seite 54868

Besten Dank an Zdenek Hrdina für die Ergänzungen!

Lokomotivu, kterou známe v provozu u československého železničního pluku v letech 1919-1939 pod číslem 11, poté 25.001 a U 25.902, vyrobila továrna O&K s továrním číslem 5331 v roce 1913. Z výroby byla dodána do Itálie, kde byla zabavena Rakousko-Uherskou armádou. Následně byla odvezena do skladu materiálu vojenských polních drah v dnešních Vrútkách (Slovensko). Zde byla převzata začátkem roku 1919 československou armádou. Ve Vrútkách byl velký sklad, čemuž odpovídá soupis lokomotiv z konce léta 1918. Koncem roku 1918 však většinu odvezla maďarská armáda, když vyklízela Slovensko. Co nestačila odvést, zdemolovala či jinak poškodila. Z Vrútek byla odvezena v roce 1920 do pražské pobočky firmy O &K, kde proběhla její generální oprava, která byla zakončena úspěšnou tlakovou zkouškou kotle 17.12.1922. Během léta 1939 byly lokomotivy želez;ničního vojska v Pardubicích převzaty wermachtem (OKH).
 

Lokomotiva 6030 má jinou historii. Opravdu byla v roce 1913 dodán na lesní železnici do slovenského Trenčína. Zde sloužila do konce 20.let. Po ukončení provozu bylo veškeré vybavení lesní železnice zakoupeno pražskou pobočkou O&K. Ta materiál dál prodávala. Zakoupil jí Lesní úřad Žďár (Vysočina), kde postavila svou lesní železnici. Zde lokomotiva sloužila do roku 1934. Po jejím ukončení byl materiál nabídnut k odprodeji a v létě 1936 ho zakoupila firma F.J.Werner Štěrboholy, která s ním dále obchodovala. Mimo jiné lokomotivu nabídla i železničnímu vojsku, které projevilo zájem a v listopadu 1936 byla lokomotiva odvezena do Pardubic. I tato lokomotiva, byla v létě 1939 převzata v Pardubicích wermachtem.

54813 P050305, 070103, 170604zhr, 180824zhr