Österreich <


 

DRB/ÖStB/ÖBB 99781
ÖBB 298
 

 

Fabriks-Nr. kkStB-Nr. Verbleib im und nach dem I. WK BBÖ-Nr. DRB-Nr. Verbleib nach 1945 ÖBB-
Nummer
weiterer Verbleib  
KrLi 3804/98 U 5 > U.5   U.5 99 7811 ÖStB > ÖBB 298.05 a 30.03.1973; HWKd aufg., 30.01.2013> Stainz,  23.08.2018> ÖGEG Steyr  
KrLi 3805/98 U 6 > U.6   U.6 99 7812 ÖStB > ÖBB 298.06   a 25.10.1973
KrLi 3816/98 U 14 > U.14 12.02.1917> kukHV (Triest), 14.08.1918> kkStB, ČSD, ´25> U 37.004   99 7843 ÖStB > ÖBB 298.14 a 05.06.1970;
Eurovapor, 05.05.1984> Ochsenhausen zerlegt, ´18> Bezau abg.
 
KrLi 4678/02 U 24 > U.24   U.24 99 7813 ÖStB > ÖBB 298.24 a 09.07.1971; Bregenz, Bezau abg.  
StEG 2998/02 U 25 > U.25 13.10.1914> kukHV (Krivajatalbahn),
28.03.1915> kkStB,
17.01.1916> kukHV (BHLB), ´17> kkStB
U.25 99 7814 ÖStB > ÖBB 298.25 a 17.11.1982; ´93> BWB  
StEG 3062/03 U 27 > U.27   U.27 99 7815 ÖStB > ÖBB 298.27   a 25.10.1973
KrLi 5048/03 U 32 > U.32 11.10.1914> kukHV (Krivajatalbahn, BHLB,
Steinbeisbahn 45);
xx.06.1918> kkStB
U.32 99 7816 ÖStB   09.05.1945>
ČSD U38.001
a 24.07.1958
Fabriks-Nr. Herkunft Verbleib im I. WK
 
BBÖ-Nr. ab 1925 DRB-Nr. Verbleib nach 1945 ÖBB-
Nummer
weiterer Verbleib  
KrLi 3709/98 NÖLB 3709 > 5, ´08> U 1 xx.10.1914> kukHV (Zabrežje-Valjevo), ´15> NÖLB U.51 99 7817 ÖStB > ÖBB 298.51 a 06.12.1982;
´84> ÖGLB Kienberg
 
KrLi 3710/98 NÖLB 3710 > 6, ´08> U 2 xx.10.1914> kukHV (Zabrežje-Valjevo), ´15> NÖLB U.52 99 7818 ÖStB > ÖBB 298.52 a 06.12.1982;
´84> ÖGEG Steyrtal
 
KrLi 3711/98 NÖLB 3711 > 7, ´08> U 3 xx.10.1914> kukHV (Zabrežje-Valjevo), ´15> NÖLB U.53 99 7819 ÖStB > ÖBB 298.53 a 06.12.1982;
´84> ÖGEG Steyrtal
 
KrLi 3870/98 NÖLB 3870 > 8, ´08> U 4 xx.10.1914> kukHV (Zabrežje-Valjevo), ´15> NÖLB U.54 99 7820 ÖStB > ÖBB 298.54 22.12.1972> Kirchberg/P. aufg.; Obergrafendorf  
KrLi 4182/99 NÖLB 1, ´08> U 5 24.01.1916> kukHV (BHLB), > NÖLB U.55 99 7821 ÖStB > ÖBB 298.55 29.06.1973> Mittersill aufg.
´07>
Kaprun aufg.
 
Flor 1354/00 NÖLB 2, ´08> U 6   U.56 99 7822 ÖStB > ÖBB 298.56 a 06.12.1982; ´87> club 760  
Übersicht über alle Lokomotiven der Reihe U siehe Seite 15020

15061 P110820, 130213aga, 180821amo