sterreich <

Tschechoslowakei <

 

ČSD 414.2

ex kkStB 174
Fabriks-Nr. kkStB-Nummer * ČSD-Nummer II.WK weiterer Verbleib  
Flor 2068/12 174.14 414.201 ČMD/BMB ČSD a 1967
Flor 2072/12 174.18 414.202 S ČSD a 1957
WrN  4832/08 174.500 414.203 ČMD/BMB ČSD a 1965
WrN  4833/08 174.501 414.204 S ČSD a 1955
Flor 1767/08 174.503 414.205 ČMD/BMB ČSD a 1969
Flor 1768/08 174.504 414.206 ČMD/BMB ČSD a 1965
Flor 1769/08 174.505 414.207 ČMD/BMB ČSD a 1967
StEG 3499/08 174.507 414.208 ČMD/BMB ČSD; 66> K 247 a 1967
StEG 3500/08 174.508 414.209 ČMD/BMB ČSD a 1966
BMMF  251/08 174.509 414.210 ČMD/BMB ČSD a 1967
BMMF  252/08 174.510 414.211 S ČSD a 1963
Flor 1960/10 174.514 414.212 S ČSD a 1968
Fabriks-Nr. kkStB-Nummer Verbleib nach dem I.WK DRB-Nummer weiterer Verbleib  
Flor 2069/12 174.15 BB 55 5910" 45> ČSD 414.2500  
* und ČSD-Nummer 1918 - 1925

54208 P080307