Tschechoslowakei <


ČSD 331.0

MÁV 375

Fabriks-Nr. MÁV II-Nr. TV MÁV ab 1911 Verbleib nach dem I.WK ČSD-Nr. ab 01.01.1925 im II.WK weiterer Verbleib nach 1945  
Bp   2651/11   375,035 ´19> ČSD 331.001 13.12.1938> MÁV, xx.06.1941> 375,604 MÁV, 30.09.1952> 375,647, 11.11.1963> Mus.; 15.03.1985> ČSD 331.001 Mus., ´93> ŽSR Mus. a 1997
Bp   2126/08 7345 375,318 ´19> ČSD 331.002 14.12.1938> MÁV MÁV, 03.02.1948> 375,646, 29.10.1976> GF 302, 12.11.1987> 375-01 a 20.02.1997
Bp   2127/08 7346 375,319 MÁV, 18.12.1924> ČSD 331.003 14.12.1938> MÁV, ´43> 375,626 MÁV a 1948
Bp   2144/09 7359 375,332 MÁV, 18.12.1924>  ČSD 331.004 29.09.1939> MÁV MÁV, 12.02.1948> 375,054, xx.06.1948> 375,648 a 07.10.1981
Bp   2296/09 7390 375,363 MÁV, 18.12.1924>  ČSD 331.005 14.12.1938> MÁV, 22.11.1940> 375,601 MÁV a 03.10.1980
Bp   2310/09 7404 375,377 ´19> ČSD 331.006 16.12.1938> MÁV, xx.05.1941> 375,603 ÖStB > ÖBB T; 23.11.1948> MÁV a 04.11.1976
Bp   2330/09 7424 375,397 MÁV, 18.12.1924>  ČSD 331.007 15.12.1938> MÁV MÁV, xx.02.1948> 375,055, 03.07.1952> 375,640 a 08.12.1980
Bp   3075/12   375,453 ´19> ČSD 331.008 14.03.1939> SŽ ČSD, a 08.12.1967 15.12.1967> K 329  
Bp   3076/12   375,454 ´19> ČSD 331.009 14.03.1939> SŽ ČSD, a 29.01.1968 01.04.1968> K 348 a 04.05.1969
Bp   3077/12   375,455 ´19> ČSD 331.010 12.12.1938> MÁV, ´42> 375,610; 04.12.1944> DRB PKP; 21.11.1952> MÁV, xx.09.1953> Ózd 40 II, 24.05.1966> MÁV 375,1525 a 21.02.1984
Bp   3192/13   375,489 MÁV, 18.12.1924>  ČSD 331.011 12.12.1938> MÁV, 09.08.1940> 375,602, 22.12.1944> DRB JDŽ 51-157  
Bp   3707/15   375,501 MÁV; 15.10.1924> ČSD 331.013 14.03.1939> SŽ ČSD a 01.06.1970
Bp   3718/15   375,512 MÁV; 17.10.1924> ČSD 331.014 14.03.1939> SŽ ČSD a 08.01.1970
Bp   3721/15   375,515 MÁV; 15.10.1924> ČSD 331.015 14.03.1939> SŽ ČSD a 26.08.1967
Bp   3723/15   375,517 xx.11.1918> ČSD; 20.05.1919> MÁV; 17.10.1924> ČSD 331.016 14.03.1939> SŽ ČSD a 16.05.1960
Bp   3726/15   375,520 xx.11.1918> ČSD; 20.05.1919> MÁV; 17.10.1924> ČSD 331.017 14.12.1938> MÁV; 22.03.1945> DRB JDŽ 51-151  
Bp   3729/15   375,523 MÁV; 17.10.1924> ČSD 331.018 14.03.1939> SŽ ČSD a 06.01.1962
Bp   3732/15   375,526 ´19> ČSD,
20.05.1919> MÁV, 17.10.1924> ČSD
331.019 14.03.1939> SŽ ČSD, a 26.10.1967 21.12.1967> Doprastav Ružomberok, ´84> Mus., ´93> ŽSR Mus.  
Bp   3736/15   375,530 ´19> ČSD 331.020 14.03.1939> SŽ ČSD a 27.05.1964
Bp   3742/15   375,536 MÁV; 17.10.1924>  ČSD 331.021 14.03.1939> SŽ ČSD a 27.03.1969
Bp   3746/15   375,540 ´19> ČSD, 08.11.1924> 331.022 14.03.1939> SŽ ČSD a 03.04.1970
Bp   3819/15   375,542 MÁV; 15.10.1924>  ČSD 331.023 14.03.1939> SŽ ČSD, 01.03.1960> CHZWP Nováky  
Bp   3944/16   375,805 ´19> ČSD, 18.11.1924> 331.024 14.03.1939> SŽ ČSD a 30.01.1969
Bp   3957/16   375,818 ´2x> ČSD, 08.11.1924> 331.025 29.09.1939> MÁV MÁV, 10.02.1948> 375,946 a 02.12.1977
EszF   13/16   375,863  ´2x> ČSD, 08.11.1924> 331.026 14.03.1939> SŽ ČSD a 25.04.1967
Ist    47/17   375,884 ´2x> ČSD, 08.11.1924> 331.027 14.03.1939> SŽ ČSD a 30.03.1965
Ist    50/17   375,887 ´19> ČSD 331.028 15.12.1938> MÁV MÁV, xx.02.1948> 375,947 a 21.11.1975
Bp   4396/18   375,914 26.08.1919> ČSD 331.029 14.03.1939> SŽ ČSD, a 11.05.1970
01.08.1970> Cukrovar Sereď 
 
Bp   4397/18   375,915 26.08.1919> ČSD 331.030 14.03.1939> SŽ ČSD a 28.02.1968
Bp   4399/18   375,917 26.08.1919> ČSD 331.031 14.12.1938> MÁV; 03.01.1945> DRB ČSD a 26.02.1969
Bp   4404/18   375,922 ´19> ČSD 331.032 14.03.1939> SŽ ČSD a 26.08.1967
Bp   4406/18   375,924 ´19> ČSD 331.033 14.03.1939> SŽ ČSD a 05.09.1968
Bp   4408/18   375,926 ´19> ČSD 331.034 14.03.1939> SŽ ČSD a 26.08.1967
Bp   4409/18   375,927 ´19> ČSD 331.035 14.03.1939> SŽ ČSD a 29.01.1966
Bp   4413/19   375,931 10.08.1919> ČSD 331.036 14.03.1939> SŽ ČSD, a 02.10.1967 01.02.1968> ŽRB Rožňava  
Fabriks-Nr.   MÁV-Nr. Verbleib bis 1945 nach 1945 ČSD weiterer Verbleib  
>       29.04.1948 ex 331.0502(C) 331.037 a 29.01.1968, 29.03.1968> K 347 a 08.01.1970
>       07.06.1948 ex 331.0500(C) 331.038   a 11.11.1963
>       07.06.1948 ex 331.0501(C) 331.039   a 29.05.1967
        ´46 ex 331.0503(C) 331.040   a 03.11.1960
>       17.01.1949 ex 331.0500(S) 331.041 a 22.09.1965, 30.11.1965> K 233  
>       22.01.1950 ex 331.0501(S) 331.042   a 01.06.1970
Bp   4142/16   375,832 MÁV; 26.12.1944> DRB ČSD, 10.02.1950> 331.043   a 18.03.1954
Bp   4424/20   375,942 MÁV ČSD, 28.01.1950> 331.044   a 06.11.1956
Bp   4816/23   375,567 MÁV; 10.01.1945> DRB ČSD, 21.02.1950> 331.045   a 30.03.1963
EszF   14/16   375,864 MÁV; 22.03.1945> ČSD ČSD, 21.02.1950> 331.046   a 27.06.1957
>       21.03.1950 ex 331.0502(S) 331.047   a 08.01.1970
>       xx.03.1950 ex 331.0504(S) 331.048 a 01.20.1969, 20.01.1970> K 435 a 01.12.1976
Bp   5216/40   375,584 MÁV ČSD, 10.08.1950> 331.049 a 22.09.1965, 30.11.1965> K 234  
Bp   4794/23   375,564 MÁV; 13.12.1944> DRB ČSD, 12.10.1950> 331.050   a 29.04.1966
>       31.01.1951 ex 331.0503(S) 331.051 10.12.1966> K 277  
Bp   2342/11 7436 375,802 MÁV; 19.12.1944> DRB ČSD, 22.08.1951> 331.052   a 26.02.1969
Bp   5214/40   375,582 MÁV; 15.12.1944> DRB ČSD, 07.05.1953> 331.053   a 10.12.1966
Ist    42/17   375,879 MÁV; 22.12.1944> DRB ČSD, ´53> 331.054   a 1954
Bp   2139/09 7364 375,337 MÁV, ´43> 375,629 ČSD, 27.05.1953> 331.055 a 01.06.1970, 21.08.1970> K 447  
Bp   4786/23   375,556 MÁV ČSD, 26.09.1953> 331.056   a 03.04.1970
Bp   4146/16   375,836 ´18> SHS, ´33> JDŽ 51-045, ´41> HDŽ; 08.10.1941> MÁV; 15.11.1944> DRB ČSD, 10.05.1953> 331.057   a 29.10.1968
Bp   3168/13   375,052 MÁV, xx.01.1942> 375,609 ČSD, 31.07.1945> 331.0500(C) 07.06.1948> 331.038 >
Bp   4697/22   375,549 MÁV ČSD, xx.08.1946> 331.0500(S) > 331.041 >
Bp   4820/23   375,571 MÁV; 22.03.1945> ČSD ČSD, 31.07.1945> 331.0501(C) 07.06.1948> 331.039 >
Bp   5207/40   375,575 MÁV ČSD, xx.08.1946> 331.0501(S) 22.01.1950> 331.042 >
Bp   4156/16   375,846 MÁV; 03.12.1944> DRB ČSD, 23.08.1945> 331.0502(C) 09.04.1948> 331.037 >
Bp   4696/22   375,548 MÁV ČSD, xx.09.1946> 331.0502(S) 21.03.1950> 331.047 >
Bp   3735/15   375,529 ´18> SHS, ´33> JDŽ 51-038; xx.04.1941> MÁV; xx.12.1944> DRB ČSD, ´46> 331.0503(C) 07.06.1948> 331.040 >
Bp   2301/09 7395 375,368 MÁV, xx.06.1941> 375,605 ČSD, xx.11.1946> 331.0503(S) 31.01.1951> 331.051 >
EszF   18/16   375,868 MÁV; xx.02.1945> DRB ČSD, 08.07.1947> 331.0504(S) xx.03.1950> 331.048 >
Bp   3943/16   375,804 xx.09.1919> CFR; 17.09.1944>  MÁV; 18.01.1945> DRB ČSD, xx.04.1947> 331.0600 a 05.02.1952; 14.08.1952> CFR a 12.08.1976
* auch ČSD-Nummer 1918 - 1925


54125 P150104