Österreich <

Polen <

 

k.k. priv. Dniester Bahn (DB/KD)
Kolej Dniestrzanska

Chyrów - Drohobycz - Stryj, Drohobycz - Borysław

* 31.12.1872
1. 5. 1876 - 31.12.1883 im Betrieb der IUGE
1 .1 .1884 > kkStB

Fabriks-Nr Type Bez. Nr. Name kkStB-
Nummer
kkStB-
Nummer
ab
weiterer Verbleib
 
KrMü  205/72 Ctn2   1 CHYROW 6001 6209   a 1893
KrMü  206/72 Ctn2   2 SAMBOR 6002 6210   a 1895
KrMü  243/72 Bn2 BSNd 3 DROHOBYCZ 8001 3111   a 1899
KrMü  244/72 Bn2 BSNd 4 BORYSŁAW 8002 3112   a 1898
KrMü  245/72 Bn2 BSNd 5 STRYJ 8003 3113   a 1898
KrMü  246/72 Bn2 BSNd 6 DNIESTER 8004 3114   a 1899
KrMü  247/72 Bn2 BSNd 7 LWÓW 8005 3115   a 1897
KrMü  248/72 Bn2 BSNd 8 PRZEMYSL 8006 3116   a 1898

14016 P031030