Österreich <  

 

(MÁV 222) >
(ÖBB ex MÁV 222)

ex MÁV 222
Fabriks-Nr. MÁV II-Nr. Ie MÁV III-Nr. Verbleib nach dem I.WK Verbleib nach 1945 T *) weiterer Verbleib  
Bp   1622/02 470 222,070 MÁV; xx.02.1945> DRB ÖStB T 29.08.1945> MÁV a 04.10.1950
Bp   1623/02 471 222,071 MÁV; 14.12.1944> DRB ÖStB > ÖBB T 20.11.1948> MÁV a 25.07.1950
T *) Lok mit sowjetischem Beutezeichen


11369 P101015, 120808hwa, 140629gvi