Italien <

 

FS 180

1B-n2

Fabriks-Nr.
 
SFSP-Nr. und Name SFAI-Nr. ab 1865 RM-Nummer ab 1885 FS-Nr. ab 1905 FS-Nr. ab 1906 weiterer Verbleib ausgemustert
/withdrawn
Fairb    /55 70 GIOTTO 265 2701 1901 1801   a 1909
Fairb    /55 71 TIZIANO 266 2702       a 1896
Fairb    /55 72 CARACCIO 267 2703 1902 1802   a 1907
Fairb    /55 73 GALLIARI 268 2704 1903 1803   a 1909
Fairb    /55 74 SALVATOR ROSA 269 2705 1904 1804   a 1908
Fairb    /55 75 GUIDO RENI 270 2706       a 1896
SFSP = Strade Ferrate dello Stato Piemontese

83038 P121101