Schweden <

 

 

Schmalspurbahnen im Südosten Schwedens
Kalmar - Berga Järnväg (KBJ)
* 1897
1. 7. 1940 > SJ


891mm
Dampflokomotiven
Fabriks-Nr. Bauart Herkunft Name Nummer 1) weiterer Verbleib  
NyHo  452/96 1Ct   THOR 1 ´15> MÅJ 1; ´24> SGJ 1; ´27> KlRJ 3 HABLINGBO; ´48> SJ S5p 3074 a 1954
NyHo  453/96 1Ct   BALDER 2 ´15> MÅJ 2; ´40> SJ L11p 3027 a 1947
NyHo  462/97 2Bt   FRIGGA 3 ´15> MÅJ 3; ´17> SRJ 36; ´53> Dannemora a
NyHo  463/97 2Bt   FREJA 4 UB> 2B1t; ´32> ÖSmJ 2 a 1945
NyHo  464/97 2Bt   NANNA 5 ´15> MÅJ 5; ´17> SRJ 35; ´53> Dannemora;  Museumsbahn AGJ  
NyHo  828/07 1C     6 ´27> MÅJ 6; ´40> SJ L12p 3028 a 1958
Falun  23/02 1Ct MÅJ 1 > 7; ´22>   7 ´40> SJ L13p > S7p 3029 a 1956
Falun  24/02 1Ct MÅJ 2 > 8; ´22>   8 ´40> SJ L7p > S7p 3020 a 1952
Falun 131/11 1C     9 ´40> SJ L8p 3021 a 1962
Falun 163/12 1C     10 ´40> SJ L8p 3022 a 1963
Falun 210/15 2C     20 ´40> SJ Bp 3000 a 1955
He  17835/20 1C     21 ´40> SJ L8p 3023 a 1962
Kalm    2/20 1C ´20 ex MÅJ 5"   22 ´40> SJ L8p 3024 a 1962
Kalm    4/21 1C1t     23 ´40> SJ S2p 3036 a 1962
1) gemeinsame Nummerierung mit MÅJ und KTsJ

KlRJ  = Klintehamn - Roma Järnväg
MÅJ  = Mönsterås - Åseda Järnväg
SGJ    = Sydvästra Gotlands Järnväg

74681 P090317, 120528