Schweden <

 

 

Schmalspurbahnen im Südwesten Schwedens
Lidköpings  Järnvägar (LJ)

1928 ex
Lidköping - Kållands Järnväg (LJ) und
Lidköping - Håkantorps Järnväg (HLJ)
1943 ex
Kinnekulle - Lidköpings Järnväg (KiLJ)

891mm
Dampflokomotiven
Fabriks-Nr. Bauart Herkunft Name Nummer Verbleib  
Kris   57/97 Ct ´43 ex KiLJ 1 RÅBÄCK 1 ´48> SJ K4p 3122 a 1952
Kris   58/97 Ct ´43 ex KiLJ 2 BLOMBERG 2 ´48> SJ K4p 3123 a 1951
NyHo  719/03 1Ct ´43 ex KiLJ 3 FRIHERRE CARL KLINGSPOR 3 ´48> SJ S8p 3101 a 1955
NyHo  778/05 1Ct 2) ´28 ex HLJ 4 MARCUS GABRIEL DE LA GARDIE" 4 ´48> SJ S19p 3086 a 1960
NyHo  934/09 1Ct 1) ´28 ex LJ 5 ÅSE 5 ´48> SJ S8p 3102 a 1954
Kalm    5/21 1C1t ´28 ex HLJ 6   6 ´48> SJ S2p 3090 a 1964
Mota  135/93 Ct ´02 ex LSSJ 7; ´28 ex HLJ 7 LIDAN 7   a 1938
NyHo 1083/16 1C1t ´28 ex HLJ 8 LIDKÖPING" 8 ´48> SJ S20p 3087 a 1960
NyHo  890/08 1Ct 3) ´28 ex LJ 1 KÅLLAND 9 ´48> SJ S13p 3079 a 1955
Dampfltriebwagen
Fabriks-Nr. Bauart Herkunft Name Nummer Verbleib  
Arlöv   5/09   ´28 ex LJ 4   10   a 1937
1) im Jahr 1934 auf 1C1t umgebaut
2) im Jahr 1926 auf 1C1t umgebaut
3) im Jahr 1930 auf 1C1t umgebaut

HLJ    = Lidköping - Håkantorps Järnväg
KiLJ   = Kinnekulle - Lidköpings Järnväg
LJ       = Lidköping - Kållands Järnväg (bis 1928)


74653 P090301