Tschechoslowakei <

 

ČSD 344.4

MÁV
324
Fabriks-Nr. Herkunft *
 
ČSD-Nr. ab 1925 Verbleib im II.WK Verbleib
nach dem II.WK
 
Bp   2389/10 MÁV 3851 > 324,021 344.401 15.03.1939> SŽ ČSD; a 07.05.1962, ´62> OPNP Nové Zámky  
Bp   2395/10 MÁV 3857 > 324,027 344.402 15.03.1939> SŽ ČSD a 14.02.1957
Bp   2407/10 MÁV 3869 > 324,039 344.403 15.03.1939> SŽ ČSD a 27.03.1969
Bp   2475/10 MÁV 3876 > 324,046 344.404 15.03.1939> SŽ ČSD; a 02.10.1967, ´67> Liptovský Mikulaš  
Bp   2481/10 MÁV 3882 > 324,052 344.405 09.02.1939> MÁV; 16.12.1944> DRB 09.05.1945> ČSD, 01.09.1962> K 134 II  
Bp   2516/10 MÁV 3914 > 324,084 344.406 xx.03.1939> MÁV, UB  29.09.1943> 324,1526 ´45> DRB; ´45> PKP; 10.03.1948> ČSD 344.406 a 24.06.1969
Bp   2554/11 MÁV 324,122 344.407 15.03.1939> SŽ ČSD, 30.03.1967> K 288  
Bp   2689/11 MÁV 324,138 344.408 15.03.1939> SŽ ČSD; a 03.06.1963, ´63> Elektrárna Vojany  
Bp   2703/11 MÁV 324,152 344.409 15.03.1939> SŽ ČSD a 22.06.1954
Bp   2716/11 MÁV 324,165 344.410 15.03.1939> SŽ ČSD; a 29.10.1962, ´63> OPNP Nové Zámky  
Bp   2746/11 MÁV 324,195 344.411 29.12.1938> MÁV, UB 18.11.1942> 324,1519 MÁV; 06.01.1962> 324,844 II a 15.12.1982
Bp   2751/11 MÁV 324,200 344.412 08.03.1939> MÁV MÁV, UB 12.02.1948> 324,1537, 25.07.1963> 324,515 II a 26.08.1976
Bp   2936/12 MÁV 324,233 344.413 15.03.1939> SŽ ČSD a 02.10.1967
Bp   3131/12 MÁV 324,293 344.414 15.03.1939> SŽ ČSD a 29.01.1966
Bp   3319/13 MÁV 324,328 344.415 15.03.1939> SŽ ČSD a 01.12.1969
Bp   3332/13 MÁV 324,341 344.416 15.03.1939> SŽ ČSD; a 15.09.1966, ´66> Teplárna Košice  
Bp   3531/14 MÁV 324,406 344.417 15.03.1939> SŽ ČSD a 29.03.1968
Bp   3538/14 MÁV 324,413 344.418 15.03.1939> SŽ ČSD; ÖStB > ÖBB; 23.12.1953> ČSD a 17.08.1954
Bp   3627/14 MÁV 324,453 344.419 15.03.1939> SŽ ČSD a 20.06.1961
Bp   3679/15 MÁV 324,505 344.420 MÁV; 01.03.1945> MPS MPS; xx.08.1951> HeS 324.505  
Bp   3682/15 MÁV 324,508 344.421 MÁV MÁV, 20.04.1961> 324,826 II a 18.05.1979
Bp   3686/15 MÁV 324,512 344.422 MÁV; 01.12.1944> DRB PKP; 10.03.1948> ČSD, 24.02.1969> K 371  
Bp   3689/15 MÁV 324,515 344.423 MÁV; ´45> DRB PKP; 16.11.1952> MÁV, UB 08.07.1964> 324,1521 II a 25.06.1974
Bp   3822/15 MÁV 324,535 344.424 MÁV; 18.12.1944> DRB DR/w, 07.09.1949> DB; 30.04.1952> MÁV a 02.08.1984
Bp   3824/15 MÁV 324,537 344.425 15.03.1939> SŽ SŽD a 1951
Bp   3825/15 MÁV 324,538 344.426 15.03.1939> SŽ ČSD; a 29.12.1964, ´64> Strojírni Piesok  
Bp   3826/15 MÁV 324,539 344.427 15.03.1939> SŽ ČSD, 05.07.1966> K 265 a 01.10.1974
Bp   3845/15 MÁV 324,558 344.428 15.03.1939> SŽ ČSD a 09.12.1961
Bp   3885/16 MÁV 324,592 344.429 13.12.1938> MÁV; xx.02.1945> DRB ČSD a 20.02.1960
Bp   3994/16 MÁV 324,620 344.430 15.12.1938> MÁV MÁV, xx.02.1948> 324,996 a 27.06.1969
Bp   3999/16 MÁV 324,625 344.431 14.12.1938> MÁV; 02.12.1944> DRB ÖStB, ÖBB; 25.05.1950> MÁV, Unfall Koprivnica a xx.09.1972
Bp   4065/16 MÁV 324,643 344.432 15.03.1939> SŽ ÖStB, ÖBB T; 20.11.1948> ČSD a 28.01.1959
Bp   4083/17 MÁV 324,655 344.433 xx.03.1939> PKP; 18.09.1939> MÁV; xx.09.1944> CFR CFR; 29.06.1946> MPS, ´46> Werklok  
Bp   4315/17 MÁV 324,692 344.434 13.12.1938> MÁV MÁV, 24.01.1948> 324,998 a 25.05.1967
Bp   4319/17 MÁV 324,696 344.435 15.03.1939> SŽ ČSD a 17.07.1963
Bp   4321/17 MÁV 324,698 344.436 02.10.1938> PKP; 06.10.1939> MÁV; 18.12.1944> DRB DR/o; ´45> MPS, ´47> Werklok  
Bp   4469/18 MÁV 324,714 344.437 xx.03.1939> PKP; 06.10.1939> MÁV; 29.03.1945> DRB ČSD a 19.05.1962
Bp   4470/18 MÁV 324,715 344.438 29.12.1938> MÁV; 18.12.1944> DRB MÁV, 28.05.1964> 324,627 II a 29.07.1975
Bp   4480/18 MÁV 324,725 344.439 15.03.1939> SŽ ČSD a 30.07.1960
Bp   4482/18 MÁV 324,727 344.440 15.03.1939> SŽ ČSD a 09.12.1961
Bp   4492/18 MÁV 324,737 344.441 27.12.1938> MÁV MÁV, 13.02.1948> 324,999;
11.11.1949> 324,846
a 17.05.1984
Bp   4493/18 MÁV 324,738 344.442 15.03.1939> SŽ ČSD a 30.03.1963
Bp   4506/18 MÁV 324,751 344.443 15.03.1939> SŽ ČSD; a 25.06.1968, ´68> OSS Michalovce  
Bp   4508/18 MÁV 324,753 344.444 xx.03.1939> MÁV MÁV, xx.10.1947> 324,1002,
UB 07.02.1948> 324,1538
a xx.05.1964
Bp   4533/19 MÁV 324,778 344.445 15.03.1939> SŽ ČSD, 30.04.1968> K 349  
Bp   3972/16 MÁV 324,919 344.446 xx.03.1939> PKP; 05.09.1939> MÁV JDŽ 22-099  
Bp   4048/16 MÁV 324,941 344.447 02.10.1938> PKP; 06.10.1939> MÁV; 16.11.1944> DRB ČSD, 31.05.1965> K 200  
Fabriks-Nr. Lieferung an
 
SŽ-Nr.   Verbleib
nach dem II.WK
 
Bp   5333/43 344.448   ČSD a 1967
Bp   5334/43 344.449   ČSD a 1967
Bp   5335/43 344.450   ČSD a 1967
Bp   5336/43 344.451   ČSD; ´67> K 330  
Bp   5337/43 344.452   ČSD a 1967
Bp   5338/43 344.453   ČSD a 1968
Bp   5339/43 344.454   ČSD; ´67> K 301  
Bp   5340/43 344.455   ČSD a 1968
Bp   5341/43 344.456   ÖStB; ´46> ČSD a 1966
Bp   5342/43 344.457   Kriegsverlust  
Fabriks-Nr. Herkunft
 
Zugang ČSD ČSD-Nr. Verbleib
nach dem II.WK
 
Bp   3857/16 MÁV 324,570, xx.09.1919> CFR, 31.07.1940> NKPS; xx.09.1941> CFR 1944 344.457 II 25.03.1955> CFR  
Bp   2922/12 MÁV 324,219, UB 06.06.1942> 324,1514, xx.12.1944> DRB 1945, xx.03.1950> 344.458 01.09.1962> K 135 a 27.06.1964
Bp   4825/23 MÁV 324,837 17.06.1950> 344.459 a 03.06.1963, ´64> Elektrárna Vojany  
Bp   3676/15 MÁV 324,502; 08.01.1945> DRB 20.07.1950> 344.460   a 17.07.1963
Bp   4559/21 MÁV 324,804; 02.12.1944> DRB 24.08.1950> 344.461   a 04.10.1954
Bp   2545/11 MÁV 3943 > 324,113;
´18> SHS 324.113,
´33> JDŽ 22-008,
´41> HDŽ; 23.12.1941> MÁV, UB 07.02.1943> 324,1525
21.01.1951> 344.462 a 29.05.1967, ´67> Smrečina B. Bystrica  
Bp   4827/23 MÁV 324,839
xx.10.1946> ČSD 344.4500
27.03.1951> 344.463 a 15.09.1966, ´66> Teplárna Košice  
Bp   4323/17 MÁV 324,700; 09.01.1945> DRB 19xx (344.464)   a 1954
Bp   4536/20 MÁV 324,781; 07.01.1945> DRB 04.12.1953> 344.465   a 30.04.1959
Bp   4537/20 MÁV 324,782; 30.12.1944> DRB 07.08.1953> 344.466 22.12.1958> K 106 a 03.07.1959
Bp   4804/23 MÁV 324,825; 31.03.1945> DRB 31.03.1953> 344.467   a 25.06.1968
Bp   4801/23 MÁV 324,822; 09.01.1945> DRB 30.07.1953> 344.468   a 02.10.1967
Bp   4812/23 MÁV 324,833; 05.01.1945> DRB 22.07.1953> 344.469   a 27.06.1964
Bp   3684/15 MÁV 324,510; 03.01.1945> DRB 04.10.1953> 344.470 26.02.1966> K 240  
Bp   4033/16 MÁV 324,934 19xx (344.471) ´51> MÁV a 21.09.1977
Bp   4121/17 MÁV 324,969; 30.12.1944> DRB 06.03.1953> 344.472   a 06.08.1956
Bp   3834/15 MÁV 324,547; xx.12.1944> DRB 1951 (344.473) a 31.12.1952, ´53> ZJVS Dubnica n. V.  
Bp   3896/16 MÁV 324,597 1951 (344.474)   a 1954
Bp   4488/18 MÁV 324,733; 07.03.1945> DRB 26.10.1953> 344.475   a 15.12.1959
Bp   4550/21 MÁV 324,795 21.04.1953> 344.476   a 31.05.1956
Bp   4780/22 MÁV 324,815 16.02.1953> 344.477   a 30.03.1965
Bp   4807/23 MÁV 324,828; xx.12.1944> DRB 08.06.1953> 344.478 23.07.1965> K 210  
Bp   4809/23 MÁV 324,830; 09.01.1945> DRB 16.03.1953> 344.479 29.04.1966> K 259 a 15.02.1968
Fabriks-Nr. Herkunft
 
Zugang ČSD ČSD-Nr. Verbleib
nach dem II.WK
 
Bp   4827/23 MÁV 324,839 xx.10.1946> 344.4500 UN 27.03.1951>> 344.463 >
Bp   3526/14 MÁV 324,401; 04.01.1919> CFR; xx.09.1940> MÁV xx.10.1946> 344.4501 19.12.1952> CFR a 06.09.1978
Bp   3559/14 MÁV 324,434; 13.12.1944> DRB 1945     a 31.01.1953
Bp   3623/14 MÁV 324,449; 18.12.1944> DRB ***   DR/o, 01.04.1948> DR; 05.10.1950> MÁV, UB 01.11.1961> 324,1519 II a 03.05.1977
Bp   3646/14 MÁV 324,472 1945     a 10.08.1952
Bp   3692/15 MÁV 324,518; 04.01.1919> CFR 1945   20.07.1952> CFR a 10.04.1979
Bp   3997/16 MÁV 324,623 ***   09.09.1945> MÁV a 21.11.1975
Bp   4548/19 MÁV 324,793; 18.12.1944> DRB ***   weiterer Verbleib unbekannt  
Bp   4776/22 MÁV 324,811 1945     a 31.01.1953
Bp   4312/17 MÁV 324,994 1945     a 31.12.1952
Bp   3115/12 MÁV 324,277, UB 15.07.1941> 324,1502; 11.01.1945> DRB 09.05.1945>     a 25.07.1952
Bp   2756/12 MÁV 324,205, UB 22.01.1942> 324,1508; 01.01.1945> DRB 09.05.1945>     a 1952
Bp   2503/10 MÁV 3901 > 324,071, UB 11.08.1942> 324,1517 xx.04.1945>     a 31.12.1952
Bp   3305/13 MÁV 324,314, UB 14.11.1942> 324,1520; 16.12.1944> DRB 09.05.1945>     a 31.12.1952
Bp   2933/12 MÁV 324,230, UB 11.12.1942> 324,1521; xx.12.1944> DRB ***   ´45> DR/o, 01.04.1948> DR; 07.09.1950> MÁV a 08.07.1964
Bp   3313/13 MÁV 324,322, UB 03.05.1944> 324,1536 1945     a 31.01.1953
Bp   2370/09 MÁV 3832 > 324,002; xx.02.1945> DRB xx.09.1946> 344.4550   a 31.01.1953
Bp   2373/09 MÁV 3835 > 324,005; 18.12.1944> DRB 1945     a 31.01.1953
Bp   2383/09 MÁV 3845 > 324,015; 23.01.1945> DRB 1945     a 31.01.1953
Bp   2390/10 MÁV 3852 > 324,022; xx.09.1919> CFR, 31.07.1940> NKPS, xx.09.1941> CFR 1945   19.08.1952> CFR a 01.11.1957
Bp   2397/10 MÁV 3859 > 324,029; 25.11.1944> DRB 1945     a 31.01.1953
Bp   2473/10 MÁV 3874 > 324,044; 12.12.1944> DRB 09.05.1945>   ´45> PKP; 18.11.1952> MÁV, UB 08.07.1958> 324,1570 a 05.12.1978
Bp   2530/10 MÁV 3931 > 324,101 1945     a 31.03.1953
Bp   2550/11 MÁV 3948 > 324,118; 16.12.1944> DRB 1945     a 1952
Bp   2677/11 MÁV 324,126
´18> SHS 324.126
´33> JDŽ 22-010;
xx.04.1941> MÁV; 14.12.1944> DRB
1945     a 31.12.1952
Bp   2682/11 MÁV 324,131
´18> SHS 324.131
´33> JDŽ 22-014,
´41> HDŽ; 29.11.1941> MÁV; 03.12.1944> DRB
1945     a 31.01.1953
Bp   2752/11 MÁV 324,201; xx.09.1919> CFR, 31.07.1940> NKPS; xx.09.1941> CFR 1945   25.03.1953> CFR a 1959
Bp   2913/12 MÁV 324,210; xx.12.1944> DRB ***   DR/o, 01.04.1948> DR; 04.09.1950> MÁV a 05.02.1962
Bp   2942/12 MÁV 324,239; 20.01.1945> DRB 1945     a xx.09.1953
Bp   3111/12 MÁV 324,273; xx.12.1944> DRB 1945     a 1952
Bp   3304/13 MÁV 324,313; 21.12.1944> DRB 1945     a 25.07.1952
Bp   3311/13 MÁV 324,320; xx.09.1919> CFR 1945   19.08.1952> CFR a 01.04.1956
Bp   3314/13 MÁV 324,323; 04.01.1919> CFR 1945   11.07.1955> CFR a 01.11.1957
Bp   3331/13 MÁV 324,340 1945     a 10.07.1956
Bp   3333/13 MÁV 324,342; ´44> DRB 1945     a 13.07.1951
Bp   3556/14 MÁV 324,431; xx.09.1919> CFR ** 1945   10.04.1952> CFR a 26.11.1974
Bp   3561/14 MÁV 324,436; ČSD; 20.05.1919> MÁV; xx.09.1919> CFR 1945   ÖStB T; 20.05.1945> ČSD; 19.06.1952> CFR a 06.09.1978
Bp   3631/14 MÁV 324,457; xx.09.1919> CFR; 26.01.1945> MÁV 1945   30.12.1947> CFR a 30.10.1975
Bp   3643/14 MÁV 324,469; 04.01.1919> CFR xx.09.1946> 324.4600 08.05.1952> CFR a 10.04.1979
Bp   3655/14 MÁV 324,481; 04.01.1919> CFR 1945   13.05.1948> CFR a 10.04.1979
Bp   3657/14 MÁV 324,483; 18.12.1944> DRB ***   20.07.1952> CFR a 10.04.1979
Bp   3895/16 MÁV 324,596; xx.09.1919> CFR ***   20.07.1945> MPS a xx.11.1948
Bp   4036/16 MÁV 324,626; xx.09.1919> CFR 1945   20.07.1952> CFR a 06.09.1978
Bp   4040/16 MÁV 324,630; xx.09.1919> CFR ***   CFR a 06.09.1978
Bp   4041/16 MÁV 324,631; CFR ** xx.09.1946> 324.4601 08.05.1952> CFR a 01.11.1957
Bp   4066/16 MÁV 324,644; xx.09.1919> CFR ** 1945   ´52> CFR a 29.04.1980
Bp   4098/17 MÁV 324,664; CFR ***   > MPS a xx.11.1948
Bp   4468/18 MÁV 324,713; xx.09.1919> CFR, 31.07.1940> NKPS; xx.09.1941> CFR 1945   19.02.1953> CFR a 26.05.1976
Bp   4511/18 MÁV 324,756; xx.09.1919> CFR 1945   07.04.1955> CFR a 01.09.1957
Bp   4560/21 MÁV 324,805; CFR ***   > MPS a xx.02.1951
Bp   4308/17 MÁV 324,990; 17.08.1919> CFR, 31.07.1940> NKPS; xx.09.1941> CFR ** ***   09.09.1945> MÁV; 29.10.1947> CFR a 26.05.1976
*   und ČSD-Nummer 1918 - 1925
**  MÁV Rückfuhrlok 1944
*** fraglich, ob überhaupt bei ČSD gewesen

54146 P060822, 181122