Tschechoslowakei <


ČSD 334.6

PKP Ti101, DRB 5411

Fabriks-Nr. bay StB G 3/4 N PKP DRB ČSD-Nummer weiterer Verbleib  
KrMü 5103/04 1616 Ti101-7   334.601   a 1932
KrMü 6003/08 1646 Ti101-8   334.602   a 10.02.1936
Fabriks-Nr. KPEV G 5.4 PKP/LG DRB ČSD-Nummer ab 1945 weiterer Verbleib  
He   8031/08 Fft 4193 Ti4-10 54 1115 334.6500 23.12.1947> PKP Ti4-55 a 10.05.1954
He   8037/08 Fft 4199 Ti4-115 54 1158 334.6501 15.12.1947> PKP Ti4-53 a
Bors 5088/02 Bln 811 II, ´03> Pos 861, ´06>  4208, ´20> Ost 4208 Ti4-33 54 1130 334.6502 18.12.1947> PKP Ti4-54, ´54> Bahnbaufirma Przedsiebiorstwo Robot Kolejowych (CZPRK) a
Schw 3130/02 Mgd 837 III, ´06> 4168, ´10> Dzg 4225 LG 655 54 1101     a 28.12.1949
He   9018/08 Kbg 4196 LG 657 54 1102   15.03.1950> DR a
Han  3792/02 Han 861 II, ´06> 4211 Ti4-18 54 1118   27.04.1949> PKP Ti4-56, ´54> Bahnbaufirma Przedsiebiorstwo Robot Kolejowych (CZPRK) a
He   6933/05 Pos 883, ´06> 4230 Ti4-54 54 1136   24.05.1949> PKP Ti4-59, ´54> Bahnbaufirma Przedsiebiorstwo Robot Kolejowych (CZPRK) a
Humb  345/06 Bsl 840 II, ´06> 4251 Ti4-101 54 1154     a 24.01.1951
Bors 6329/07 Bsl 4263, ´07> Hal 4289 Ti4-139 54 1167   27.04.1949> PKP Ti4-57, ´54> Bahnbaufirma Przedsiebiorstwo Robot Kolejowych (CZPRK) a
Bors 7290/09 Alt 4244 Ti4-173 54 1179     a 08.03.1957
Graf 5998/09 Dzg 4261 Ti4-177 54 1180   10.05.1949> PKP Ti4-58, ´54> Bahnbaufirma Przedsiebiorstwo Robot Kolejowych (CZPRK) a
Bors 5078/02 Stn 814, ´06> 4201 Ti4-43 54 1197     a 195x54134 P171029jmo/ihu